Button üzerinde hareketli, değişen yazı kodu
Button üzerinde hareketli, değişen yazı kodu
Sayfanızda üzerinde kayan yazı olan bir buton (düğme) olsun istiyorsanız bu script'i kullanabilirsiniz.

JavaScript Kayan yazılı buton örneği:

This free script provided by
JavaScript


<style type='text/css'>
.stHeadliner{font-family:lucida console, courier new, monospace;font-size:11pt;font-weight:700;font-style:italic;background:red;color:#FFF;}
</style>
<script type="text/javascript">
// Büyüyen başlık için milisaniye gecikme.
growWait=90
// Genişleyen başlık için milisaniye cinsinden gecikme.
expandWait=120
// Başlık kaydırma için milisaniye gecikme
scrollWait=100
// Başlık kaydırma bölgesi karakter sayısı.
scrollWidth=40
// Kullanmak istediğiniz gibi satır sayısı, kadar belirtin.
lineMax=4
lines=new Array(lineMax)
// Satırları (Metin görüntülemek için, url, etkisi, beklenecek süre) tanımlayın
lines[1]=new Line("En yeni Javascript Kodlar", "www.meftunmede.com", Expand, 2000)
lines[2]=new Line("En yeni içerikler", "www.meftunmede.com", Scroll, 1000)
lines[3]=new Line("İstemediğin kadar!", "www.meftunapart.com", Static, 2500)
lines[4]=new Line("Hepsi burada!", "buraya link at", Grow, 3000)
// Diğer bazı değişkenler (sadece değişmez)
lineText=""
timerID=null
timerRunning=false
spaces=""
charNo=0
charMax=0
charMiddle=0
lineNo=0
lineWait=0
// Çizgi nesne tanımlayın.
function Line(text, url, type, wait) {
this.text=text
this.url=url
this.Display=type
this.wait=wait}
// N karakter c bir dize doldurun.
function StringFill(c, n) {
s=""
while (--n >= 0) {
s+=c
}
return s
}
function Static() {
document.formDisplay.buttonFace.value=this.text
timerID=setTimeout("ShowNextLine()", this.wait)
}
function Grow() {
lineText=this.text
lineWait=this.wait
charMax=lineText.length
TextGrow()
}
function TextGrow() {
if (charNo <= charMax) {
document.formDisplay.buttonFace.value=lineText.substring(0, charNo)
charNo++
timerID=setTimeout("TextGrow()", growWait)
}
else {
charNo=0
timerID=setTimeout("ShowNextLine()", lineWait)
}
}
function Expand() {
lineText=this.text
charMax=lineText.length
charMiddle=Math.round(charMax / 2)
lineWait=this.wait
TextExpand()
}
function TextExpand() {
if (charNo <= charMiddle) {
document.formDisplay.buttonFace.value=lineText.substring(charMiddle - charNo, charMiddle + charNo)
charNo++
timerID=setTimeout("TextExpand()", expandWait)
}
else {
charNo=0
timerID=setTimeout("ShowNextLine()", lineWait)
}
}
function Scroll() {
spaces=StringFill(" ", scrollWidth)
lineText=spaces+this.text
charMax=lineText.length
lineText+=spaces
lineWait=this.wait
TextScroll()
}
function TextScroll() {
if (charNo <= charMax) {
document.formDisplay.buttonFace.value=lineText.substring(charNo, scrollWidth+charNo)
charNo++
timerID=setTimeout("TextScroll()", scrollWait)
}
else {
charNo=0
timerID=setTimeout("ShowNextLine()", lineWait)
}
}
function StartHeadliner() {
StopHeadliner()
timerID=setTimeout("ShowNextLine()", 1000)
timerRunning=true
}
function StopHeadliner() {
if (timerRunning) {
clearTimeout(timerID)
timerRunning=false
}
}
function ShowNextLine() {
(lineNo < lineMax) ? lineNo++ : lineNo=1
lines[lineNo].Display()
}
function GotoUrl(url)
{
top.location.href=url
}
</script>
<center>
<form name="formDisplay">
<input class="stHeadLiner" type="button" name="buttonFace" value="** HAZIR HTML KODLAR **" onClick="GotoUrl(lines[lineNo].url)"></INPUT>
</form></center>
<p align="center"><font face="arial" size="-2">This free script provided by</font><br>
<font face="arial, helvetica" size="-2"><a href="https://www.meftunmede.com">JavaScript
</a></font></p>
<Body onLoad="StartHeadliner()" onUnload="StopHeadliner()"> 

Kodu denemek için Online html editor'ü kullanabilirsiniz.

Yorum Gönder

Lütfen yalnızca yazı ile ilgili yorumlar yazın. Yazının konusu dışında iletmek veya sormak istediğiniz bir şey varsa iletişim formunu kullanın. Ve lütfen yorumlara tıklanabilir link yazmayın!

Önceki Makale Sonraki Makale