Sayfaya sağdan giriş yapan yazı kodu

Sağdan Sola Kayan Haber Menü Yazı Kodu.
Kayan yazı kodları sayesinde sitenizde, blogunuzda duyuru panoları, mesaj panoları vb. şeyler oluşturabilirsiniz. Bu kodu kendi isteğinize göre kırmızıyla işaretlediğim yerleri değiştirerek kullanabilirsiniz.
Önizleme:
<script language="JavaScript1.2">
//<![CDATA[
/*Sağdan Sola Kayan Haber Menü Yazı Kodu
website www.MeftunMede.com
*///Seçim çerçevesinin genişliği (piksel olarak) belirtin
var marqueewidth="400px"
//Seçim çerçevesinin yüksekliği belirtin
var marqueeheight="25px"
//Seçim çerçevesinin marquee hızı (daha büyük daha hızlı 1-10 olan) belirtin
var marqueespeed=2
//arka plan rengini yapılandırın:
var marqueebgcolor="#242729"
//Pause marquee onMousever (0 = hayır. 1 = evet)?
var pauseit=1
//(<nobr> Etiketi silmeyin) kayan yazı içeriğini belirtin
//Bir satır tüm içerik tutmak ve tek bir alıntılar eğik çizgiye. (ie: that\'s great):
var marqueecontent='<nobr><font color="#7D7D7D">Sağdan sola kayan mause üzerine gelince duran bu yazı kodunu kendi isteğinize göre dizayn edip kullanabilirsiniz <a href="https://www.MeftunMede.com">www.MeftunMede.com.</a> BİZE DESTEK OLMAK İSTERSENİZ SİTENİZDEN BİZE LİNK VERİN <a href="http://www.MeftunMede.com">TIKLA.</a> En Yeni Hazır Kodlar!</font></nobr>'
////BU SATIRI DÜZENLEMEYE GEREK YOK////////////
marqueespeed=(document.all)? marqueespeed : Math.max(1, marqueespeed-1)
//NS için 1 hızını yavaşlatmak
var copyspeed=marqueespeed
var pausespeed=(pauseit==0)? copyspeed: 0
var iedom=document.all||document.getElementById
if (iedom)
document.write('<span id="temp" style="visibility:hidden;position:absolute;top:-100px;left:-9000px">'+marqueecontent+'</span>')
var actualwidth=''
var cross_marquee, ns_marquee
function populate(){
if (iedom){
cross_marquee=document.getElementById? document.getElementById("iemarquee") : document.all.iemarquee
cross_marquee.style.left=parseInt(marqueewidth)+8+"px"
cross_marquee.innerHTML=marqueecontent
actualwidth=document.all? temp.offsetWidth : document.getElementById("temp").offsetWidth}
else if (document.layers){
ns_marquee=document.ns_marquee.document.ns_marquee2
ns_marquee.left=parseInt(marqueewidth)+8
ns_marquee.document.write(marqueecontent)
ns_marquee.document.close()
actualwidth=ns_marquee.document.width}
lefttime=setInterval("scrollmarquee()",20)}
window.onload=populate
function scrollmarquee(){
if (iedom){
if (parseInt(cross_marquee.style.left)>(actualwidth*(-1)+8))
cross_marquee.style.left=parseInt(cross_marquee.style.left)-copyspeed+"px"
else
cross_marquee.style.left=parseInt(marqueewidth)+8+"px"}
else if (document.layers){
if (ns_marquee.left>(actualwidth*(-1)+8))
ns_marquee.left-=copyspeed
else
ns_marquee.left=parseInt(marqueewidth)+8}}
if (iedom||document.layers){
with (document){
document.write('<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><td>')
if (iedom){
write('<div style="position:absolute;width:'+marqueewidth+';height:'+marqueeheight+';overflow:hidden">')
write('<div style="position:absolute;width:'+marqueewidth+';height:'+marqueeheight+';background-color:'+marqueebgcolor+'" onMouseover="copyspeed=pausespeed" onMouseout="copyspeed=marqueespeed">')
write('<div id="iemarquee" style="position:absolute;left:0px;top:0px"></div>')
write('</div></div>')}
else if (document.layers){
write('<ilayer width='+marqueewidth+' height='+marqueeheight+' name="ns_marquee" bgColor='+marqueebgcolor+'>')
write('<layer name="ns_marquee2" left="0" top="0" onMouseover="copyspeed=pausespeed" onMouseout="copyspeed=marqueespeed"></layer>')
write('</ilayer>')}
document.write('</td></table>')}}
//]]>
</script>

Kodu denemek için Online html editor'ü kullanabilirsiniz.

Yorum Gönder

Lütfen yalnızca yazı ile ilgili yorumlar yazın. Yazının konusu dışında iletmek veya sormak istediğiniz bir şey varsa iletişim formunu kullanın. Ve lütfen yorumlara tıklanabilir link yazmayın!

Önceki Makale Sonraki Makale